Opšte odredbe

Otvaranjem naloga na sajtu www.offrix.com saglasni ste sa sledećim pravilina i odredbama :

 

 1. Respektno rukovanje

Shodno tome, komunikacija između zaposlenima, kupcima i korisnicima Offrix.com-a treba da se vrši uz obostrano poštovanje, tj. uvrede ili uvredljivo ponašanje nije dozvoljeno.

 2. Važeći zakon

Zakoni Republike Srbije su primenljivi na platformi Offrix.com i njen sadržaj. Oglasi na Offrix.com moraju posebno da se pridržavaju važećih zakona

3.  Pokažite odgovornost

Kupac je isključivo odgovoran za sadržaj svoje reklame i srodnu prepisku.  

Kupac se obavezuje da će dostaviti zadati obrazac i kvalitet

4. Davanje podataka

 • Oglas mora odgovarati rubrici u koju je postavljen
 • Ne može biti postavljeno nekoliko puta, čak ni u različitim kategorijama,
 • Ne mogu da sadrže oglase za druge web lokacije koje nude iste usluge kao i Offrix.com.
 • Naslov mora da odgovara sadržaju oglasa  
 • Ne smeju biti duplirana. Svaki unos mora imati različit naslov.
 • Slika mora odgovarati temi oglasa.
 • Podaci za kontakt i email adrese moraju biti uneti u zadata polja.  

5. Dozvoljeni jezici i Valute

Oglasi su dozvoljeni samo na sledećim jezicima:

 • Srpski  
 • Evro € (osnoavni) i Dinar RSD(opcionalno)

6. Pogrešna kategorija

Ako je oglas postavljen u pogrešnu kategoriju, Offrix.com zadržava pravo da ga premesti u ispravnu kategoriju ili ga obriše.  

7. Oglasi sa lažnim ili pogrešnim podacima

Tekstovi i slike moraju odgovarati stvarnim svojstvima oglašenog objekta.  

8. Zabrana višestrukog umetanja

Za određeni zahtev ili ponudu, može se objaviti samo 1 (jedan) oglas. Višestruko oglašavanje za isti zahtev ili ponudu je zabranjeno.

9. Manipulacija rezultata pretrage

Zabranjeno je koristiti tekstove na način da se pretragom manipuliše.

10. Sankcije

Offrix.com zadržava pravo da obriše ili izmeni sve oglase bez konsultacija sa kupcem, ukoliko reklama krši sadašnja pravila o ubacivanju i u slučaju kršenja zakona obavesti nadležne organe.

11. Manipulacije tokom registracije

Svaka manipulacija kao lažni telefonski broj, pogrešna adresa, lažno predstavljanje i druga dela koja narušavaju integritet sajta biće odmah kažnjena brisanjem korisnika kao i oglase koju su postavljeni od kažnjenog korisnika. Ove oglase nije moguće više povratiti. U slučaju težih situacija dužni smo da obavestimo nadležne organe za podršku.

12. Obaveze za pravna lica

Svako pravno lice, korporacija ili drugi subjekt koji nudi usluge ili proizvode dužni su da dostave svoju punu adresu, telefonski broj, adresu e-pošte i komercijalni registar. U slučaju da ne žele javno objaviti komercijalni registar, moraju e-mailom obavestiti administratora da potvrdi njihovo postojanje. Ako nije primljen nijedan e-mail, administrator šalje zahtev za potvrdu identiteta. Ako u roku od 48 sati ne dobijemo odgovor, račun će biti obrisan bez dodatnog upozorenja.

Zabranjeni oglasi

Kupac je odgovoran za poštovanje odredbi navedenih u odeljcima 1 i 2 gore. Ukoliko reklamiranje koje je zabranjeno na osnovu brojeva 1 i 2 nije izričito uključeno na listu zabrane, to ne znači da se takvi oglasi mogu objavljivati.

 1. Arheološka kulturna dobra  
 2. MLM platforme
 3. Podaci i nosači podataka

Ponuda podataka (filmovi, softver, knjige, muzika itd.) je zabranjena, ukoliko ponuđeni podaci nisu u originalnom nosaču podataka.

Dozvoljeni oglasi:

 • Prazan (DVD) CD
 • Prazan čvrsti disk
 • Originalni DVD / CD

Zabranjeni oglasi:

 • Fotokopije knjiga
 • Kopije filma na DVD / CD-u
 • Muzičke kopije na DVD / CD-u
 • Kopije softvera na DVD / CD-u
 • DivX, xdiv, MP3 i sl.  
 •  

4. Uređaji za dekodiranje i dešifrovanje (softver i hardver)

 

5. Diplome i službena dokumenta 

6. Lekovi i druge supstance koje izazivaju zavisnost

Oglasi koji sadrže cigarete, drogu i druge supstance koje izazivaju zavisnost (kanabis, marihuana itd.) su strogo zabranjene.  

7. Erotske usluge i proizvodi

Oglasi sa erotskim sadržajem nisu dozvoljeni izvan kategorije «erotski».

8. Finansijske usluge

Pružanje finansijskih usluga koje krše relevantne zakonske odredbe nisu dozvoljene. Oglas mora da sadrži punu adresu, broj telefona, adresu elektronske pošte, kontakt osoba i matični broj kompanije. (Korisnik je sam odgovoran za kontrolu finansijskih usluga).

9. Patenti

Dozvoljeni su samo ako su u vlasništvu oglašivača. 

10. Opasni proizvodi

Zabranjeni su oglasi za opasne proizvode. Opasni proizvodi su proizvodi koji mogu oštetiti zdravlje ljudi ili životinja ili životnu sredinu.

11. Dijete

Zabranjeni su oglasi za dijetu i metode za gubitak težine.  Ukoliko pojedinac ili firma koja ima dozvolu za obavljanje pomenute delatnosti. Obavezno je dostaviti potvrdu putem email-a.

12. Ukradeni ili nepostojeći proizvodi  

Korisnik je sam dužan da proceni verodostojnoj artikla koji kupuje. U slučaju da ste ošećeni, dužni ste da obavestite nadležne organe.

13. Zdravlje i lepota

Ilustracija ili simbolički prikaz golotinje, erotske interpretacije, portreti dece nisu dozvoljeni.  

14. Profit ili zalog donacije

Oglasi sa profitom ili donacijama nisu dozvoljeni. Takođe zabranjuje reklamiranje besplatnih putovanja.  

15. Lekovi

Zabranjeni su oglasi za lekove i medicinske uređaje, čak i ako ih Zdravstvena organizacija dozvoljava.  

16. Nekretnine i stanovi

Oglasi za prodaju i iznajmljivanje nekretnina i stanova dozvoljeni su samo ako kupac stvarno i na zakonit način raspolaže ponuđenim nekretninama.  

17. Ratni i vojni materijal

Ratni i vojni materijal može se ponuditi samo ako su ga nadležni organi pustili na tržište.  

18. Hrana

Ponuda hrane je zabranjena.  Ukoliko ne posedujete odobrenje za prodaju od nadležnih organa.

19. Lozovi i lutrija

Popusti za lutrije i druge igre na sreću ili takmičenja nisu dozvoljeni.

20. Brendovi

Oglasi mogu sadržati samo zaštitne znakove na koje kupac ima pravo. Upućivanje na zaštitne znakove treće strane dozvoljeno je ako je potrebno da se predmet označi ili da se isključi bilo kakvo zavaravanje korisnika.  

21. Delovi i organi ljudskog tela

Ponuda ljudskih tela, delova tela, organa i kostiju poput kostura, pripremljenih organa, krvi, urina, sperme, jajnih ćelija, majčinog mleka itd. zabranjena je.  

22 . Motorna vozila – materijal i oprema

Ponuda materijala i dodataka za motorna vozila nije dozvoljena, ako su ovi predmeti suprotni važećem zakonodavstvu. Motorna vozila koja sadrže takva nepravilna prilagođavanja ili kombinacije istih moraju biti navedena u popisu.  

23. Politički oglasi

Zabranjeni su oglasi sa oblikovanjem mišljenja ili političkim sadržajem.  

24. Totalitarizam, rasizam, religijski i politički ekstremizam  

25. Biljke

Oglas sa biljkama je dozvoljen samo ako je u skladu sa važećim Pravilnikom o zaštiti bilja u Srbiji. Ako se vrste nalaze na CITES (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore), prodaja je zabranjena.  

26. Lični podaci i slike

Trgovanje podacima osoba (fizičkih ili pravnih lica) nije dozvoljeno.  

27. Nakit

Oglasi za lažni nakit ne mogu sadržavati sufikse “zlato”, “srebro” ili “platina”.  

28. Duvan i duvanski proizvodi

Prodaja duvana i dodataka (papir za cigarete, putanje cigareta …) je zabranjena ukoliko nije u skladu zakona o prometu cigareta i duvana.

29. Telekomunikacije, telefoni i uređaji za slušanje

Ponuda radar detektora je zabranjena. Oglasi za uređaje poput špijunskih kamera, kamera u uobičajenim stvarima, tj. Upaljači, olovke, naočale, medo itd nisu dozvoljeni.  

30. Karte, ulaznice i kartice s popustom i vaučeri

Nije dozvoljeno ponuditi kartice ili vaučere na kojima je podnosilac zahteva imenovan i čiji je prenos pravno dogovoren i / ili zabranjen od strane organizatora.  

31. Životinje

Ponuda zaštićenih životinja je zabranjena. Što se tiče trgovine između privatnih i komercijalnih partnera, ponuda životinja dozvoljena je samo u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom.

32. Satovi

Satovi ne mogu sadržavati sufikse “zlato”, “srebro” ili “platina”. Umesto toga, mogu se koristiti izrazi „pozlaćen“ ili „metal“. Upotreba skraćenica koje prosečni korisnik ne razume nije dozvoljena. Cena primeraka satova pod originalnom markom nije dozvoljena.  

33. Oružje i municija

Zabranjeni su oglasi za opremu i oružje (i njihove komponente) koji su namenjeni povređivanju ljudi, kao i municiju za takve uređaje.  

34. Oglašavanje

Zabranjeno je postavljanje reklama konkurentsku na sajt Offrix.com kao i reklame koje krše relevantne zakonske odredbe.  

35. Hartije od vrednosti i novac

Trgovanje valutama koje su još uvek u opticaju i hartijama od vrednosti koje su još uvek uvrštene na berzi je zabranjeno.  

36. Licence i korisničke naloge

Upotreba licenci ili korisničkih naloga usluga ili softvera nije dozvoljena.


(Verzija 10. 03. 2022)

Zaštita privatnosti

EUR Еуро

EUR Еуро